Karate etikette

 

Karate-etiketten er næsten den samme for alle Ashihara skoler i verden. Der er derfor ingen, der behøver at være i tvivl om, hvordan man skal opføre sig i en "fremmed" dojo.

 1. Alle karateudøvere hilser på hinanden med "osu", også uden for træningssalen. Ordet "Osu" er en international karatehilsen, der udtales højt og tydeligt. Reglen er, at laveste grad hilser først. Når der hilses på en sortbælte skal "osu" ledsages af sempai eller sensei.
 2. Sortbælte 1. -2. dan tiltales med sempai. Branch-chiefs og sortbælter med 3. dan og opefter tiltales med sensei.
 3. Man optræder altid respektfuldt overfor højere-graduerede.
 4. Alle karate-kaer skal i deres optræden virke som gode eksempler for de lavere- graduerede.
 5. Kun klubbens godkendte mærker er tilladt og krævet på gien. Alle andre mærker skal fjernes fra bælte og gi.
 6. Før man træder ind i dojoen, skal gien sidde korrekt og bæltet være bundet. Aftagning af gi og bælte efter træning må først ske, når man er kommet ud af dojoen.
 7. Negle skal altid være kortklippede og rene, og for øvrigt skal eleven altid fremtræde soigneret.
 8. Ure og smykker af enhver art må ikke bæres under træningen.
 9. Der må ikke spises eller medtages glas-genstande i dojoen.
 10. Ved indtræden i dojoen standser man op og bukker reglementeret. Det samme gælder, når man forlader dojoen. Alle karatebuk ledsages af ordet "osu".
 11. Når instruktøren starter træningen, går eleverne hurtigt ind på række, højeste grad begynder fra højre. Alle stiller sig i "fudo dachi" (klar-stilling)
 12. Kommer man for sent, skal man først sikre sig, at der ikke mediteres i dojoen. I så fald skal man vente med at gå ind til meditationen er færdig. Man bukker ved indgangen og sætter sig med ryggen mod shinden i seiza-stilling med lukkede øjne og afventer instruktørens tilkendegivelse, hvorefter man rejser sig og bukker for instruktøren ledsaget af "osu onegai shimasu". Derefter går man ned i bagerste række og deltager i træningen.
 13. Når der rettes på bælte eller gi, vendes ryggen til shinden.
 14. Når instruktørens forklaring er forstået, svares med et "osu" uden man er opfordret hertil. Dette gælder såvel den enkelte elev som hele holdet.
 15. Under træningen er al tale, fløjten o.l forbudt.
 16. Ingen må forlade dojoen under træningen uden først at have indhentet instruktørens tilladelse.
 17. Overværer man andres træning, skal man også selv være koncentreret og seriøs.
 18. Under et holds meditation skal alle andre i dojoen forholde sig fuldstændigt roligt.